کمیته علمی

 کمیته علمی و داوری هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد متالورژی و معدن هانوفر آلمان

کنفرانس بین المللی مهندسی مواد متالورژی و معدن هانوفر به عنوان یکی از معتبرترین کنفرانس‌های مهندسی مواد و معدن  اروپا، هم از حیث جامعیت و هم از حیث علمی اینک هفتمین دوره خود را با حضور شخصیت‌های ارزنده علمی و پژوهشگران پیشرو برگزار خواهد نمود، و باتوجه به اهمیت تکنولوژی و مهندسی مواد و معدن در راستای تحقق اهداف، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف آن در سطح بین‌الملل وجود دارد. کمیته علمی و داوری هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد متالورژی و معدن هانوفر متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی از کشورهای امریکا و آلمان می‌باشند.