تعرفه‌های ثبت‌نام

 

 

 پژوهشگران عزیز توجه فرمایند ثبت‌نام و ارسال مقاله به کنفرانس رایگان است، هزینه ثبت‌نام تنها در صورت پذیرش مقاله توسط داوری صورت می‌پذیرد. مقصود از هزینه ثبت‌نام، هزینه انتشار اولین مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس می‌باشد.

 

 

ثبت نام غیرحضوری (مقاله اول)

از ۳۱ اردیبهشت تا پایان مهلت ثبت نام

تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

تاریخ پرداخت هزینه  

۲۳۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۵۰.۰۰۰ تومان 

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۷۰.۰۰۰ تومان

۲۲۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

** هزینه مقاله دوم تا پنجم به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول هرکدام ۱۳۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

**هزینه صدور گواهینامه بین المللی کارگاه کنفرانس بین المللی مهندسی مواد متالورژی و معدن هانوفر آلمان ۴۵هزار تومان می باشد.

**هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

 

 

 

ثبت نام حضوری

تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

تا ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

 تاریخ پرداخت هزینه

Euro 1700

Euro 1300

ویژه دانشجویان

Euro 2000

Euro 1600

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2500

Euro 2000

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2200 Euro می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.