نمایه سازی مقالات پذیرفته شده کنفرانس در ژورنال های ISI مورد تایید وزارت علوم
1396/10/22

 

کلیه مقالات پذیرفته شده هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد متالورژی و معدن هانوفر آلمان، بصورت تضمینی و بدون داوری مجدد در ژورنال‌های معتبر ISI مورد تایید وزارت علوم ایران نمایه می‌گردد. درصورت داوری زودهنگام و پذیرش مقاله، پژوهشگران می‌توانند درخواست چاپ زودتر از موعد نمایه مقالات خود در ژورنال های ISI را نمایند.